ALFABET MORSE’A

Alfabet Morse'a Tłumacz Historia Diagram PDF XLS

Alfabet Morse'a

Litery alfabetu łacińskiego - Alfabet Morse'a

LiteraKod Morse'a
A•—
B—•••
C—•—•
D—••
E
F••—•
G——•
H••••
I••
J•———
K—•—
L•—••
M——
N—•
O———
P•——•
Q——•—
R•—•
S•••
T
U••—
V•••—
W•——
X—••—
Y—•——
Z——••

Cyfry - Alfabet Morse'a

CyfraKod Morse'a
0 (zero)—————
1 (jeden)•————
2 (dwa)••———
3 (trzy)•••——
4 (cztery)••••—
5 (pięć)•••••
6 (sześć)—••••
7 (siedem)——•••
8 (osiem)———••
9 (dziewięć)————•

Polskie znaki diakrytyczne - Alfabet Morse'a

LiteraKod Morse'a
Ą•—•—
Ć—•—••
Ę••—••
Ł•—••—
Ń——•——
Ó———•
Ś•••—•••
Ż——••—•
Ź——••—

Znaki interpunkcyjne i symbole - Alfabet Morse'a

Znak lub symbolKod Morse'a
. (kropka)•—•—•—
, (przecinek)——••——
' (apostrof)•————•
" (cudzysłów)•—••—•
_ (podkreślenie)••——•—
: (dwukropek)———•••
; (średnik)—•—•—•
? (znak zapytania)••——••
! (wykrzyknik)—•—•——
– (minus)—••••—
+ (plus)•—•—•
/ (ukośnik)—••—•
( (nawias otwierający)—•——•
) (nawias zamykający)—•——•—
= (znak równości)—•••—
@ (małpa)•——•—•

Komendy specjalne - Alfabet Morse'a

KomendaKod Morse'a
początek kontaktu•••—•••—•••—
początek nadawania—•—•—
znak rozdziału•—••—
koniec nadawania•—•—•
koniec kontaktu•••—•—
błąd••••••••
prośba o powtórzenie••——••
zrozumiano•••—•
czekaj•—•••
wezwanie—•—

Popularne kody - Alfabet Morse'a

ZnaczenieKod Morse'a
międzynarodowy sygnał alarmowy (SOS)•••———•••

Przydatne zasoby

» Auta osobowe ogłoszenia motoryzacyjne

» Antonim

» Definicja

» Dowcipy w różnych kategoriach tematycznych

» Odpowiedzi na pytania

» Odmiana wyrazów online

» Opiekun do osoby starszej

» Rymy do tekstów

» Stopniowanie przymiotników

» Synonim

» Śmieszne wyliczanki

» Zagadki dla dzieci do druku

» Zmiana czasu

Pomoc

» Regulamin

» Kontakt

Alfabet morse`a - Tłumacz, translator alfabetu morse`a na język polski Alfabet morsa.PL © LocaHost